Czy Sztuczna Inteligencja Powinna Być Rozpatrywana Jako Twórcza Nie Jest to Cecha Podstawowa Maszyny

Sztuczna Inteligencja wzbudza emocje. Naukowcy przewidują, że już w 2030 roku AI zabierze prace blisko 800 milionom ludzi na świecie. Współczesne umiejętności robotów wyposażonych w sztuczną inteligencję to np. tworzenie piosenek, duplikowanie dzieł sztuki, gra aktorska. Jednak czy rzeczywiście jest to prawdziwa kreatywność?
Na pewno zastanawia nas czy sztuczna inteligencja potrafi tworzyć: malować, grać muzykę, pisać teksty, książki, artykuły. Maszyny potrafią już naprawdę wiele. Jak jest różnica między kreatywnością a twórczością? Czy każda kreatywność to już twórczość? Na jakim poziomie twórczym jest sztuczna inteligencja?
Widzisz obraz i machnięcia pędzlem. Dostrzegasz, że są one o różnych natężeniu, sile i rozmachu. Z całą pewnością jest to obraz stworzony przez człowieka. Cieszysz się z tego, bo słyszysz coraz częściej o sztucznej inteligencji, która staje się twórcza i kreatywna. Wcześniej mogłeś być spokojny, bo wszystkie obrazy malował człowiek. Nie miałeś więc problemu z rozpoznaniem prawdziwej sztuki. Teraz musisz już wiedzieć, jak rozpoznać czy dana rzecz była robiona przez człowieka czy maszynę wyposażoną w AI. Na szczęście wiesz, że maszyny też stają się kreatywne. Świadomość ta pozwala tobie na uniknięcie zakupu produktów sztucznej inteligencji.

Domeną ludzi była twórczość. Jednak komputer świat pokazuje, że sztuczna inteligencja również radzi sobie z tworzeniem. Kreatywne roboty nie są już fikcją ale realną możliwością. Panem takich robotów jest programista, który wyposaża je w inteligentne algorytmy. Jednak warto pamiętać, że algorytm to pewien schemat postępowania. A czy schematyczność – algorytmiczność nie jest równoznaczna z brakiem twórczości? Właściwie kiedy można powiedzieć, że coś jest twórcze? Czy kreatywność jest równoznaczna z twórczością?
Jednak pamiętajmy roboty wyposażone w sztuczną inteligencje wcale nie mają świadomości tego czym jest sztuka. Te nie-biologiczne byty w ogóle nie powinny być rozpatrywane pod katem tego czy potrafią malować, pisać, tworzyć muzykę. Kreatywność nie jest ich podstawową cechą rozpoznawczą.
Na szczęście naukowcy uspokajają do abstrakcyjnie myślącej maszyny jest jeszcze bardzo daleka droga. Współczesne maszyny wykorzystujące AI oraz wielowarstwowe sieci neuronowe potrafią wiele. Jednak zawsze opierają się na pewnych wzorcach: czy to postępowania, czy poszukiwania tych wzorów ogólnym systemie znaczeń. Potrafią np. rozpoznawać twarz, oko, linie papilarne, rysy twarzy, przedmioty, fragmenty ubrań, dźwięki, mowę, litery, liczby itd. Jednak pytanie czy maszyny wyposażone w AI potrafią być kreatywne, nadal budzi wiele wątpliwości. Nie każda kreatywność jest już twórczością.
Tworzenie sztuki to przecież nie wyuczone mazanie takich samych obrazów, ani zaprogramowane style malowania. Sztuka to przede wszystkim emocje wylane na papier, płótno czy dźwięki. Roboty nie potrafią przeżywać i nie są wrażliwe. Dodatkowo nie potrafią tworzyć czegoś nowego, czego jeszcze nie było, mogą jedynie skomponować z różnych rzeczy inną rzecz, np. z jednego obrazu wziąć drzewa, a z drugiego łąkę, a z trzeciego niebo i stworzyć niby nowy obraz.
Można do tego problemu podjeść w ten sposób: sztuczna inteligencja jest twórcza w zakresie, w jakim twórcze może być pięcioletnie dziecko, rozwijające się standardowo – nie wybiegające ponadto ze swoją inteligencją ale też nie zacofane. Twórczość dzieci ma swoje odzwierciedlenie w wielu obszarach nauki. Bywają kupcy, którzy promują i poszukują tylko twórczości dziecięcej. Jednak bycie na poziomie odtwarzania rzeczywistości, pseudo-naturalności, nie oznacza jeszcze tworzenia. Można więc powiedzieć, że maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję są kreatywne ale nie są twórcze.
Źródło: Sidey Myoo, Twórcze Roboty, Przegląd Filozoficzny, papaya. Rocks, komputer świat.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.